خدمات قبل از فروش شرکت راما

شرح خدمات:

  1. مشاوره و بررسی پروژه بصورت رایگان توسط کارشناسان مجرب و خبره.
  2. بازدید رایگان از محل پروژه توسط پرسنل واحد طراحی و واحد فروش.
  3. مرحله ابتدائی برداشت ابعاد و اندازه ها.
  4. طراحى با نرم افزار اتوکد.
  5. بعد از تائید از لحاظ ابعاد، طبق رنگ بندی و مدل مورد انتخاب مشتری به صورت طراحى سه بعدی پیاده سازی می گردد. (در صورت نیاز).
  6. پس از تائید کلی طرح ارسال پیش فاکتور.
  7. تائیدیه مکتوب مشتری جهت تولید در کارخانه.
  8. کالای تولید شده از واحد تولید به واحد نصب تحویل داده شده و این واحد هماهنگی های لازم را جهت نصب انجام داده و در محل پروژه نصب می نمایند.
  9. کلیه مراحل مشاوره، بررسی، بازدید از محل پروژه و طراحی به صورت کاملا رایگان انجام میگردد و هیچ گونه هزینه ای دریافت نمی گردد.