qqq

زیر پایی

 

نقد و بررسی

ویژگی ها:

شرکت مبلمان اداری راما این خدمات را برای مشتریان خود در نظر گرفته که بتوانند امکان خرید تجهیزات مربوط به میز کار خود. زیرپایی متناسب با میز اداری و کامپیوتری در هر حالت قابل تنظیم میباشد و باعث تسریع در جریان خون درکف پا توسط برآمدگی های سطح فریم میشود. به آسانی و سهولت انجام پذیرد.

تمامی حقوق محفوظ است