خدمات پس از فروش شرکت راما

شرح خدمات:
شرکت مبلمان اداری راما به عنوان یکی از معتبرترین شرکت ها در عرصه تولید مبلمان اداری در راستای کنترل فرآیندها و فعالیت ها در نظام کیفیت سازمانی خود و همچنین جلب رضایت مشتریان موفق به دریافت نشان استاندارد ملی ایران و دریافت استاندارد CE اتحادیه اروپا گردیده. همانطور که مشخص است واحد خدمات به مشتریان یکی از بخش های حیاتی در صنعت تـولید مبلمان اداری میباشد و مدیریت دراین قسمت ضرورت و نقشی مهم دارد لذا نظارت و ممیزی این سازمان به فرآیندها و فعالیت های فروش، خدمات پس از فروش و گارانتی پشتوانه آسودگی خاطر مشتریان محترم راما در خرید است. بنابراین شرکت راما با درک این مهم در بخش خدمات پس از فروش خود اقدم به گردآوردی نیروهای متخصص و کارآمد نموده است.
همچنین شرکت راما به تمامی مشتریان محترم خود اعلام می دارد کلیه محصولات تولیدی این شرکت دارای گارانتی معتبر طبق ضوابط و ۵ سال خدمات پس از فروش می باشد. گارانـتی کلیـه محصـولات در کـشور ایـران معتـبر می باشـد. شـروع گارانـتی از زمان صـدور فاکتـور محاسبه خواهد شد. بدیهی است در صـورت فقدان فاکتور، زمان تولید ملاک شروع گارانتی خواهد بود.

پیگیری رضایت مندی مشتری با بهره مندی از سیستمCRM.
انجام خدمات دمونتاژ و مونتاژ مجدد محصولات در زمان کوتاه در صورت جابجایی محل مشتریان.
گارانتی از یکسال الی پنج سال با توجه به نوع محصولات.
وارانتی و تامین قطعات.

 

موارد زیر شامل ضمانت نمیگردد:

  1. روکش صندلی و ورقهایMDF در صورت خط افتادن.
  2. هرگونه خرابی ناشی از وارد نمودن ضربات شدید و خرابی های ناشی از حمل و نقل.
  3. آسیبهای ناشی از تماس اشیای گرم، آتش و نور مستقیم.
  4. صدمات ناشی از تماس با اشیای برنده.
  5. تعمیر یا باز و بسته شدن محصول توسط افراد متفرقه و خارج از نظارت واحد خدمات پس از فروش.
  6. استفاده مداوم از محصولات در سطح ناهموار.
  7. بروز حوادث مترقبه از قبیل سیل ، زلزله و… .
  8. مخدوش بودن شماره سریال محصولات.
  9. عدم تطبیق شماره مندرج در کارت ضمانت با شماره سریال محصول.
  10. ریزش آب و مایعات رو صفحاتMDF.